Blisgås

 

Kendetegn: Vingefang 130-160 cm. Længde 65-75 cm. En mellemstor gås med en tydelig og stor hvid blis omkring næbbet der er lige afskåret foran øjnene når gåsen ses i profil. Et andet kendetegn er sorte tværbånd på bugen. Virker kompakt og med relativ kort hals. Næbbet er lyserødt og benene orange. Juvenile mangler både den hvid blis og de sorte tværbånd.

Variation: Racen Grønlandsk Blisgås (Anser albifrons flavirostris) er større og kraftigere og har et mere orange næb.

Forveksling: Kan forveksles med Dværggås, men denne er mindre, har en tydelig gul øjenring og har en blis der når helt op på issens runding og ender over øjet.

Biologi: Lever som andre gæs af planteføde.

Levested: Yngler i arktisk tundra. Ses i Danmark ved søer, strandenge, stubmarker o.l.

Udbredelse: Ses især i den sydøstlige del af landet. Den grønlandske blisgås er sjælden og overvintrer hovedsageligt i Storbritannien.

Hvornår ses den? Blisgås er en ret almindelig trækgæst september-november og marts til maj. Optræder også som vintergæst i Danmark.

Status: Arten er almindelig i Danmark

Kilde:
Fugle og natur
Naturstyrelsen