Atlingand

 

Kendetegn: Længde 37-41 cm. Vingefang 60-64 cm. Vores næstmindste svømmeand, kun lidt større end Krikand. Virker mere lang end krikand. Hannen har en hvid stribe der går fra over øjet til bagerst på nakken. Kendes i flugten på gråt forvingefelt, hvid bug og mørkt bryst. Hunnen har mørk øjenstribe og lys øjenbrynsstribe. Minder ellers om Krikand hun uden grønt vingespejl.

Færdes mere skjult i vegetationen end andre svømmeænder.

Forveksling: Kan forvksles med Krikand hun og ungfugl. Kan skelnes på vandet ved at Atlinganden ligger foroverbøjet i vandet, men Krikand ligger mere propagtig. Kan på afstand i flugten forveksles med Skeand hun - men flyver mere roligt end Krikand - aldrig hurtigt og kastvist som vadefugle.

Biologi: Æder både planteføde og smådyr. Yngler på højt græs eller småtuer i vand.

Levested: Lever ved næringsrige søer, strandenge og enge med sjapvand.

Udbredelse: Yngler fåtalligt i DK og kan ses i hele landet, men er mest almindelig i Jylland.

Generel bestandsnedgang i V-Europa (inkl. Danmark) i de seneste årtier, formentlig pga. biotopsforringelser i Sahel-regionen i Afrika.

Hvornår ses den? Mest almindelig på trækket hvor mange fugle på vej til Skandinavien gør holdt i Danmark.

Ankommer fra vinterkvarteret i Afrika og tropisk Asien (i mindre grad ved Middelhavet) i april-maj og trækker sydpå august-oktober.

Kilde:
Fugle og natur
Naturstyrelsen